• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Miejsce na twoją reklamę 290x80
Miejsce na twoją reklamę 290x80
Miejsce na twoją reklamę 290x80
Pliki do pobrania

Rys historyczny

Nadrzędna kategoria: ROOT
14 Maj 2015

 Pierwotnie obszar współczesnej Borui Kościelnej należał do Kasztelana Zbąskiego. Były to tereny podmokłe, porośnięte ogromnymi borami. Tutaj schronienie znaleźli niemieccy protestanci ze Śląska, uciekający stamtąd ze względu na prześladowania religijne.

W roku 1705 założono osadę Borujskie Stare Olędry zamieszkiwaną przez ewangelików. Trzecie pokolenie osadników podjęło starania o wybudowanie tutaj kościoła. W tej sprawie gmina Boruja złożyła wniosek do właściciela dóbr kuźnickich ewangelika Ludwika Mielęckiego i 3 listopada 1775 roku otrzymała akt założycielski dla gmin Kuźnica i Boruja. Dokument został zatwierdzony 15 stycznia 1776 roku przez Konsystorz w Lesznie. Budowa świątyni zakończyła się 1 czerwca 1777 roku. W roku 1900 dobudowano do niej wieżę. W „Historyczno – Statystyczno - Topograficznym Opisie Prus Południowych” z 1789 roku przeczytać można, że we wsi znajdowały się 23 domostwa zamieszkane przez 45 rodzin. Łącznie w osadzie mieszkało 217 osób. W styczniu 1945 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, wielu mieszkańców wsi uciekło na zachód. Po wojnie Polacy, w tym część przesiedleńców ze wschodnich terenów przedwojennej Polski, przejęli dawne gospodarstwa niemieckie. W 1948 roku kościół ewangelicki stał się świątynią katolicką pw. św. Wojciecha. W latach 1968-1970 zbudowano szkołę podstawową. W roku 1976 zbudowano Wiejski Dom Kultury. W roku 1982 szkole podstawowej nadano imię Marii Konopnickiej. W latach 1996-1997 na cmentarzu parafialnym wybudowano kaplicę pogrzebową wg projektu Piotra Brychcego. W latach 2001-2014 przeprowadzono prace związane z wodociągowaniem wsi. Przy dotychczasowej szkole w latach 2001-2002 wybudowano siedzibę gimnazjum. W jej pobliżu w roku 2010 posadzono dąb pamięci ku czci zamordowanego w Twerze policjanta Piotra Kuczyńskiego (1888-1940). W 2010 roku powstał plac zabaw przy szkole podstawowej. W roku 2011 odnowiono centrum wsi poprzez przebudowę Placu Kościelnego oraz teren wokół OSP i Wiejskiego Domu Kultury.

Opracowanie merytoryczne: Ryszard Ratajczak,

Wydział Rozwoju i Promocji,

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Miejsce na twoją reklamę 143x280
Miejsce na twoją reklamę 143x280
Miejsce na twoją reklamę 143x280
Miejsce na twoją reklamę 290x80
Miejsce na twoją reklamę 910x100
Miejsce na twoją reklamę 290x80
Miejsce na twoją reklamę 290x80